Általános tudnivalók

Behúzás engedélyezett, maximum 140 m-ig.

 Az értékelésben a fogott halak összeadott súlyát vesszük figyelembe!

A verseny csapatverseny, minden csapat maximum 3 fős, akik nevét a kezdés előtt pontosítani kell. Mind a hárman teljes értékű versenyzők!!!!!

Minden csapat tábor helye körül lesz kerítve, és oda külső segítséget, hozzátartozót, rokont beengedni csak a szervezők engedélyével lehet, előzetes egyeztetés alapján.

Amennyiben fárasztás közben a megakasztott hal elhagyja a csapat szektorát, azt a lehető leghamarabb vissza kell vezetni úgy, hogy a többi csapatot a legkevésbé zavarja a horgászatban.

A verseny időtartama alatt 2 személynek mindig a kijelölt helyen kell tartózkodnia.

A horgászállásokon a csapatok csak a számukra kijelölt zónán belül tartózkodhatnak, azt horgászattal összefüggő tevékenység (etetés, fárasztás, behúzás, bedobás stb.) céljából nem hagyhatják el.

Horgászni a szektoron belül lehet. Szektoron kívülre juttatni a szereléket tilos!

Minden versenyzőnek az országának megfelelő horgászati okmánnyal, és állami horgászjeggyel kell rendelkeznie. Külföldi horgász esetén előzetes egyeztetés szükséges.

A verseny végén minden csapat köteles valamennyi szerelékkel és anyaggal együtt rendben, tisztaságban elhagyni horgászhelyét.

Sorsolás menete

Először a versenyzők közül 4 önként jelentkező kihúzza az első csapat nevét.

Az elsőként kihúzott csapat kihúzza a horgászhelyét, és a következő csapat nevét. És így folytatódik a húzás, amíg el nem fogynak a csapatok.

 1. - Nem vehet részt a versenyen az, aki nem regisztrálja magát a hivatalos regisztráció időtartama alatt és részükre a nevezési díj sem kerül visszatérítésre, kivéve, ha előzetesen jelezték késésüket a szervezőknek az bekesmegyeibojlisok@gmail.com e-mail címen és megfelelően indokolták azt. A szervezők a kérelmet elbírálják és döntésük végleges.
 2. - A késve regisztrálók, akiknek regisztrációját a szervezők még elfogadják, automatikusan utolsóként húznak sorszámot. Ha több ilyen páros/hármas van, akkor a helyszínre érkezésük sorrendjében húzhatnak sorszámot miután igazolták jogos ottlétüket egy Admin Menedzsernek
 3. - Ha egy páros/hármas a hivatalos számhúzás végéig nem tud a helyszínre érni, úgy a részvételükről kizárólag a szervezők döntenek.
 4. - Ha egy páros/hármas nem megy a színpadra, amikor hívják, a sorsolás folytatódik nélkülük és a többi páros/hármas sorszám szerint következik. A kimaradt versenyzőket a sorsolás végén újra szólítják, még a késve érkezők előtt.

A horgászat szabályai

A versenyzők annyi botot tarthatnak és szerelhetnek össze, amennyit akarnak, de egyszerre csak legfeljebb 4 bottal (versenyzőnként 2-2 bot) horgászhat a csapat.

Botonként egy db, egyágú horog (legkisebb méret 8-as), hajszálelőkés felkínálási módban engedélyezett.

Minden csapat 2db botot használhat egyszerre parittyázásra vagy rakétázásra, a 4 vízben lévő bot, ill. a markerúszós bot mellett.

Horgászat során csak az un. bojlis botok használata engedélyezett. Tilos a feeder, match, rakós, pergető, legyező, surf botok horgászatra való használata.

Surf (maximum 420 cm) és Spod botok csak parittyázásra, etetőrakétázásra és markerúszózásra használhatók.

A felcsalizott szerelékes horgászatra használt botok hossza 4 m-nél rövidebb kell, hogy legyen.

A horgászaton kívüli tartalék botokat külön kell tárolni. A horgászatra aktuálisan használt botokon kívül a bottartó állványon más bot nem lehet.

Oldódó csalik, paszták használata engedélyezett. Pasztaólom használata engedélyezett (arra etetőanyag is rágyúrható). A csalik pasztával történő bevonása, PVA termékek használata engedélyezett. A csalik szabályszerű használatát a szervezők folyamatosan ellenőrzik, ideértve a bevetett készségek szúrópróbaszerű, kivétellel járó vizsgálatát.

Etetőkosár, method kosár használata tilos!

Lebegtetni bármivel (parafa, műanyag csali utánzat, szivacs, lebegő bojli) lehet.

Úszók használata tilos!

Fonott főzsinórok használata TILOS!

Fonott előkezsinór maximálisan 50 centiméteres hosszúságban használható.

Lead Core ólombetétes kagylóálló zsinórt maximálisan 120 centiméteres hosszúságban használható.

A monofil főzsinór átmérője nem haladhatja meg a 0,5 millimétert.

Fonott dobóelőtét maximum 780 cm hosszban használható!

Az elektronikus, akusztikus és vizuális kapásjelzők megengedettek.

A bot spiccére rögzíthető vagy rögzített lengőspicc és rezgőspicc használata tilos!

A vízből történő dobás nem engedélyezett.

Csalizásra csak bojli használható, melyet kötelezően hajszálelőkén kell felkínálni.

Magok csalizásra történő használata nem engedélyezett!

Műanyag csali utánzatok használata önmagában nem engedélyezett!

A készségen felkínált bojlik legkisebb átmérője 10 mm lehet, melyet tovább faragni tilos.

Csalizásra, etetésre tilos használni bármilyen élő vagy elpusztult (szárított sem) állatot, bogarat, férget, lárvát stb.

Etetésre használhatók:

 • etetőanyagok, morzsák, granulátumok,
 • különböző állati- és növényi eredetű lisztek,
 • gyári, illetve házi készítésű bojlik és pelletek,
 • aromák, növényi eredetű magvak, etetőanyag ragasztók, valamint etetőanyag földek, lösz, agyag,
 • pusztán áztatott magvak használata nem engedélyezett.

Etetőhajó használata nem engedélyezett!

A verseny ideje alatt csapatonként összesen 4 db jelölő bója használata engedélyezett, ami lehet világítással ellátott. Az akadók jelölésére bármennyi jelölő használható.

Minden sűrített levegővel, gázzal vagy elektromos árammal működő eszköz használata tilos, az etetőanyaga vízbe juttatására.

Engedélyezett az etető csúzli, katapult, dobócső, etetőrakéta, parittya, Spomb, PVA termékek alkalmazása.

Tilos a vizet nagy erejű reflektorokkal megvilágítani, viszont szabad világító eszközt használni a sátorban, ernyők alatt, valamint szabad fejlámpát használni fárasztáskor, bedobáskor, csalizáskor és a halak hálóba emelésekor.

Sötétedés után a horgászhelyet jól láthatóan ki kell világítani.

Sátrak, félsátrak, ernyők (tábor kialakítása), személyes dolgok elhelyezése közvetlenül a horgászhelyen, táboron belül lehetséges.

A csapatok az autókat a horgászállásokon hagyhatják.

A megakasztott hal sikeres kiemelésében segítség igénybe vehető (csapattárs, hozott segítő, esetlegesen a szomszéd csapat tagja).

Csak a szabályosan, a hal szájába akadt horoggal megfogott hal kerül értékelésre. Ha a fogott hal mérlegelés előtt elpusztul, nem kerül mérlegelésre. Ebben az esetben a versenybíró kivizsgálja a halvesztés körülményeit, és amennyiben felelősség megállapítható, büntetés róható ki a felelős csapatra. A büntetés a vétkes magatartás mértékétől függően lehet figyelmeztetés, kizárás. A büntetés kiszabása kizárólag a versenybíró hatáskörébe tartozik.

A fogott halakat mérlegelésig pontyzsákban kell tárolni. Minden hal külön pontyzsákban tárolandó. A fogott halakat mérlegelés után azonnal kíméletesen vissza kell helyezni a tóba.

Minden 10 kg-on felüli ponty és 10 kg-on felüli amur fogását azonnal jelenteni kell. Ezen esetekben a fotózásig színezett fertőtlenítő használata tilos!

Kérünk mindenkit arra, hogy fokozott figyelmet szánjon a matracra helyezett halakra, mert ellenkező esetben a kövezésen és a talajon könnyen megsérülhetnek.

A halak elhelyezésére megnedvesített pontymatrac és pontyzsák használata kötelező. A halakat pontyzsákban élve kell tartani és verseny ideje alatt a pontyzsáknak teljes terjedelmében a vízben kell lennie.

A csapatoknak minimum 5 db pontyzsákkal kell rendelkezniük, melyet a verseny szervezői a verseny elején ellenőrizhetnek.

A pontyzsákok megtelése esetén azonnali mérlegelést kell kérni.

A pontyzsákok használata során – a rossz minőségű pontyzsákok miatt – az esetlegesen beakadó uszonyok kiszabadítása közben elsődleges szempont a halvédelem, még abban az esetben is, ha az a pontyzsák sérülésével, megsemmisülésével jár. Amennyiben a pontyzsákot halvédelmi okból szét kell vágni, a károsult csapat kártérítési igényt nem támaszthat.

Kötelező eszközök: 1 db, de lehetőség szerint 3db pontymatrac (jó minőségű), 2 db minimum 90×90 cm-es, sűrű szövésű merítőháló (bojlis merítő) és a sebfertőtlenítő. A felsorolt eszközök meglétét a regisztráció alkalmával, illetve a verseny egész ideje alatt a szervezők szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Bármely eszköz hiánya esetén az érintett csapat nem kezdheti meg a versenyt, illetve a megkezdett versenyt fel kell függeszteni az érintett csapat tekintetében mindaddig, amíg pótlásra nem kerül a hiányzó eszköz. Ebben az esetben a versenyzésben elszenvedett hátrányért sem anyagi, sem erkölcsi kártérítési igény nem támasztható.

A verseny lefújása előtt megakasztott hal beleszámít a versenybe akkor is, ha a fárasztás a verseny hivatalos vége után fejeződik be.

Mérlegelés szabályai

A versenybe minden 4 kg feletti ponty, koiponty, ill. amur számít bele.

Mérlegelés naponta kétszer történik (reggel és este). A mérlegelést a csapathoz tartozó szektoron belül kell elvégezni. Jelen kell legyen: mérlegelők, egy csapat tag.

Méréskor a súly jelzésének jól láthatónak kell lennie a rendezők és a versenyzők számára egyaránt.

A szervezőkön kívül csak a mérlegelők, a versenyzők és a bírók szólalhatnak fel szóban vagy egyéb módon a méréssel kapcsolatban.

Minden halat a szervezők által biztosított mérlegelőhálóban kell lemérni, ezt benedvesítik, és megállapítják az önsúlyát minden mérés előtt.

Minden fogott halat külön- külön, egyesével kell felírni a mérlegelő lapokra, gramm pontossággal (pl. 5213 gr). A méréseket az erre kijelölt segítők hajtják végre.

A fogás adatai felkerülnek egy hárompéldányos mérlegelő lapra, melyet aláírásával hitelesít a halat fogó versenyző, a mérlegelő. Eredeti példány a halat fogó csapaté, második példány a szervezőké, harmadik példány marad a tömbben.

Mérlegeléssel kapcsolatos, és egyéb óvást a versenyszervezőknek lehet benyújtani, aki önállóan, azonban az érintetteket meghallgatva jogosultak dönteni.

Amíg a mérőcsapat megérkezik a horgászhelyre, a versenyzőknek a halakat tartalmazó hálókat a vízben kell tartani. Ezután a halakat az egyik versenyzőnek át kell tennie a mérőhálóba, és ráhelyezni a mérőfelületre. Mérés után a halakat vissza kell bocsátani.

A vízkezelő területileg illetékes halászati őrei a versenyen résztvevő csapatokat a verseny bármely szakaszában ellenőrizhetik.

Szankciók

Versenyből való azonnali kizárással jár:

 • a gondatlanságból megcsonkított vagy sérült hal,
 • a halakkal való kíméletlen bánásmód,
 • a tiltott csalik és a nem megengedett eszközök használata,
 • a csalás,
 • kizárás jár a késésért (a nevező csapat a nyitó ünnepségre nem érkezik meg),
 • kizárással jár a fogott halak elvitele,
 • verseny hivatalos kezdete előtt etetni és horgászni kezd a csapat.

Figyelmeztetés jár (A második figyelmeztetés után kizárás következik):

 • ha bárki más a csapattagokon kívül etet, vagy fáraszt,
 • ha a csapatok engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe
 • ha a csapattagok valamelyike horgászhoz nem méltóan viselkedik,
 • ha a halakat nem megfelelően tárolják,
 • reflektor használatáért,
 • figyelmeztetés jár a szeszes ital, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alá került horgásznak,

a szervezők rendelkeznek azon joggal, mind a versenyek ideje alatt, mind az eredményhirdetés idején, hogy szankciókat szabjanak ki a horgászokra, csapatokra vagy segítőkre, ha azok szabálysértést követnek el,

minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben a versenyszervezők állásfoglalásai az irányadóak.

Időjárás

Amennyiben a verseny kezdési időpontja az időjárás miatt módosul, abban az esetben a verseny befejezési időpontja is módosításra kerül úgy, hogy a verseny tiszta időtartama 72 óra legyen.

Abban az esetben, ha váratlan körülmény (pl. időjárás) miatt a versenyt idő előtt le kell zárni, az alábbiak szerint kell eljárni:

Ha a versenyből eltelt idő nem érte el a 12 órát, az adott évben meg kell ismételni a versenyt.

Ha a versenyben eltelt idő meghaladta a 12 órát, abban az esetben a lefújás miatt kiesett idővel hosszabbodik a verseny.

Ha a lefújáskor a versenyből hátralévő idő kevesebb, mint 12 óra, akkor a verseny lezárul.

Minden esetben a versenyszervezők döntenek.

Csónak használat

A csónak kötelező felszerelése a következő: Úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db mentőmellény, a csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően,, de legalább 1 db evező, 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (a horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető), 1 db legalább 1 l űrméretű vízmerő, kikötésre és horgonyzásra alkalmas megfelelő állapotú kötél vagy lánc - legalább 10 fm; A csónak csak sajátfelelősségre helyezhető vízre, és használható a verseny során. A verseny csak a csónakhasználattal kapcsolatos tájékoztatás meghallgatása, és a csónakhasználati nyilatkozat kitöltése után kezdhető meg. A csónak használható: radarozásra, bójázásra, etetésre, fárasztásra.

18 éven aluliak csak felnőttel együtt használhatják a csónakokat a verseny alatt.

 Értékelés

Az értékelésben a fogott halak összeadott súlyát vesszük figyelembe!

Azonos súlyok esetén a legnagyobb súlyú hal megfogásával bíró csapatot illeti az elsőbbség.

Ha még mindig fennáll a holtverseny, akkor az elsőbbség azt a csapatot illeti, akinél nagyobb a fogások átlagsúlya (összes súly/db).

Az első, ill. a második fordulóban győztes csapat 1 pontot kap, a második 2 pontot, és így tovább. A két forduló alatt legkevesebb pontot gyűjtő csapat nyer. Egyenlő pontszám esetén, a két fordulóban összesen nagyobb súllyal mérlegelt csapat nyer.

Egyéb rendelkezések

A verseny ideje alatt tilos a tűzgyújtás! Gázüzemű főző- és fűtőkészülékek használata fokozott tűzvédelmi elővigyázatosság mellett engedélyezett. A tó és környezetében bárminemű károkozásért a csapattagok egyetemlegesen teljes anyagi felelősséggel tartoznak.

Kiemelten felhívjuk a versenyzők figyelmét a természetvédelem, és a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartására, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. A szervezők felhívják a versenyen résztvevők figyelmét a tudatmódosító szerek használatával és birtoklásával kapcsolatos hatályban lévő jogszabályok betartására.

A versenyen készült fénykép és videó anyag, szervezők, ill. a vízkezelő általi PR és marketing célú felhasználásához a résztvevők hozzájárulnak.

A verseny helyszínén, a verseny ideje alatt a versenyzők által esetlegesen elhelyezendő molinók és egyéb reklámhordozók kihelyezéséhez a versenyszervezők engedélye szükséges.

A szervezők, a tavat üzemeltetők (a terület tulajdonosa) a résztvevő csapatok tagjainak, a versenyt meglátogató vendégeknek testi épségéért, illetve értékeiért sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalnak. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a versenyt mindenki saját felelősségére látogatja meg.

A csapatok naponta 09.00 – 18.00 között fogadhatnak látogatókat. A látogatók gépjárműveiket kötelesek a szektorokon kívül leállítani, azzal a verseny területére nem hajthatnak be. A látogatók kötelesek közölni a szervezőkkel, hogy mely csapathoz érkeztek.

A csapatok a versenyre történő nevezésükkel elfogadják a Versenyszabályzatot, azt magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

Szervezők fenntartják a jogot a Versenyszabályzat módosítására azzal a kitétellel, hogy a Versenyszabályzat a verseny kezdetét megelőző 30 napon belül már csak a verseny lebonyolítását jelentősen befolyásoló tényező miatt változtatható.

A BMBT szabályai teljesen megfelelnek a vonatkozó helyi előírásoknak, tartalmazzák is azokat, és a helyi illetékes hatóságok ellenőrzésével és jóváhagyásával kerültek kialakításra.

Mind a versenyzők mind pedig a segítők tudomásul veszik, hogy a szervezők rendelkezésére kell bocsátaniuk az összes szükséges dokumentumot, mert ez a feltétele az érvényes nevezésnek a versenyre.

Minden versenyzőnek és segítőnek alá kell írnia a rendezvény jogi nyilatkozatát.

A hivatalos csoportkép készítésére a helyek kihúzása előtt kerül sor (tervezett időpont 10:30 körül).

A verseny az illetékes halgazdálkodási hatóság engedélyével kerül megrendezésre.

Mindenkinek sok sikert, eredményes horgászatot, jó szórakozást és teli pontyzsákokat kívánnak a szervezők!